Sản phẩm Hot

hàng mới về

 • -8%
  Vespa Bella DTP
  13,150,000 12,100,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 41
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 45 - 50km/h
  Ắcquy: 48V - 20Ah
  Động cơ: 800W

 • -4%
  DK Roma LX 72V
  14,500,000 13,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 54
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 45 - 50km/h
  Ắcquy: 48V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -9%
  Xmen Classic
  13,500,000 12,300,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 19
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80-85 km
  Tốc độ thử nghiệm: 55 - 60km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -8%
  Z3 YADEA
  15,500,000 14,200,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 12
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 70- 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -9%
  Diamond 2017
  15,450,000 13,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: Áo mưa + mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí
  Đã đặt mua: 16

  Đã mua: 155
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 60 - 70 km
  Tốc độ thử nghiệm: 50km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 800W

 • -18%
  Proud Aima
  16,500,000 13,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 11
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 95- 100 km
  Tốc độ thử nghiệm: 55km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1500W

 • -6%
  Jeek Aima
  17,900,000 16,800,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 55
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 95- 100 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1300W

 • -11%
  M133s Terra Rio
  11,500,000 10,200,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 177
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 70-80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 45km/h
  Ắcquy: 48 - 20Ah
  Động cơ: 500W

 • -6%
  Dk Giant 137
  14,100,000 13,200,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 158
 • -8%
  DK Hikaru
  9,120,000 8,400,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 83
 • -9%
  Yadea Juno
  10,120,000 9,200,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 174
 • -13%
  DK 18Y
  9,200,000 8,000,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 106
 • -11%
  Bat X
  12,300,000 10,890,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 147
 • -12%
  Popteen
  11,300,000 10,000,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 15
 • -21%
  Nijia 12A 2017
  10,700,000 8,400,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 189
 • -11%
  Nijia 20A 2017
  11,650,000 10,400,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 68

Tin tức - sự kiện